Rahan historia

Metalleja on käytetty maksuvälineinä jo tuhansien vuosien ajan. Aluksi kaupankäynnissä käytettiin mm. kuparia ja rautaa, jotka saivat kuitenkin tehdä tilaa nykyäänkin erittäin arvostetuille kullalle ja hopealle.

Ongelmana oli, että vaikka kulta ja hopea olivat laajalti hyväksyttyjä, käytetyt kappaleet olivat erikokoisia. Täten jokainen kappale piti aina erikseen punnita, minkä lisäksi sen aitous piti tarkistaa. Ratkaisuna oli lyödä kappaleita tietyn kokoisina ja leimattuina.

Maailman ensimmäiset rahat lyötiin 600-luvun eKr. puolivälissä Lyydiassa, nykyisessä Turkissa. Kyseiset rahat valmistettiin elektrumista, joka sisältää pääosin kultaa ja hopeaa. Kultaisia ja hopeisia rahoja ryhdyttiin lyömään erikseen Lyydian kuningas Kroisoksen aikaan (n. 560–547 eKr.).

Ensimmäiset paperirahat eli setelit keksittiin Kiinassa 800-luvulla. Kevyet setelit olivat metallirahoja käytännöllisempiä, sillä ihmiset saattoivat kantaa mukanaan suurempia rahamääriä. Sama huomattiin myös Euroopassa – joskin vasta 1600-luvulla. Ensimmäiset eurooppalaiset setelit julkaistiin vuonna 1661 Tukholmassa. Kyseisiä seteleitä käytettiin tiettävästi myös Suomen puolella.