Käyttöehdot

Suomen Monetan verkkosivuston käyttöehdot

1. Käyttöehdot

Näitä käyttöehtoja sovelletaan käytettäessä Suomen Monetan verkkosivustoa (http://www.suomenmoneta.fi) ja sen alaisia sivustoja. Voidakseen käyttää kyseisiä sivustoja käyttäjän on hyväksyttävä sivustojen käyttöehdot. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä käyttöehtoja on hän velvollinen lopettamaan sivustojen käytön.

2. Suomen Moneta -sivustojen käyttö

Käyttäjä saa käyttää Suomen Monetan verkkosivustoa vain henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen tarkoitukseen. Ellei toisin mainita, käyttäjä ei saa muokata, kopioida, näyttää, esittää, siirtää tai myydä mitään saatua tietoa, ohjelmistoja, tuotteita tai palveluita, eikä myöntää näihin käyttöoikeuksia.

3. Luvaton käyttö

Käyttäessään näitä sivuja käyttäjä sitoutuu siihen, että ei toimita sivuille materiaalia, joka loukkaa kolmannen osapuolen tekijänoikeuksia. 
Käyttäjä EI saa käyttää palveluita lainvastaisiin tai hyvän tavan vastaisiin tarkoituksiin kuten esimerkiksi:

  • roskapostin, ketjukirjeiden, viestien, sähköpostimassalähetysten (spamming) lähettämiseen tai muihin vastaaviin monistamistarkoituksiin,
  • käyttää väärää henkilöllisyyttä tai väärää sähköpostiosoitetta tai muutoin antaa harhaanjohtavaa tietoa käyttäjän henkilöllisyydestä tai viestin alkuperästä,
  • toimittaa sopimatonta materiaalia, joksi katsotaan esimerkiksi sellainen kielenkäyttö, joka koetaan sopimattomaksi, epäasialliseksi, laittomaksi, halventavaksi, rasistiseksi, jotakin ihmisryhmää kohtaan loukkaavaksi, herjaavaksi tai uhkaavaksi.

4. Tekijänoikeudet

Nämä www-sivut on suojattu tekijänoikeuslailla ja kansainvälisillä tekijänoikeussopimuksilla. Sivustoilla esiintyvät Suomen Monetan palveluiden nimet ja tunnusmerkit ovat yrityksen suojattuja tavaramerkkejä.

5. Suomen Monetan verkkosivuston oikeudet

Suomen Monetalla on oikeus muuttaa Suomen Monetan verkkosivuston käyttöehtoja, sivuston sisältöä tai sivustolla olevia palveluita. Suomen Monetalla on oikeus rajoittaa palveluun pääsyä tai tehdä tekniikkaan ja sivuston käyttöön liittyviä muutoksia. Käyttäjä hyväksyy sen, että Suomen Moneta varaa itselleen oikeuden tehdä näitä muutoksia ja että käyttäjän vastuulla on näiden ehtojen säännöllinen tarkistaminen. Jos käyttäjä jatkaa Suomen Monetan verkkosivuston käyttämistä tällaisen muutoksen jälkeen, hänen katsotaan hyväksyvän muutoksen.

6. Vastuunrajoitus

Suomen Moneta ei vastaa sivustojen tai siellä olevien ohjelmien häiriöistä tai keskeytymisestä.

Suomen Monetan sivustoilla voi olla linkkejä toisille sivustoille, joita ylläpitävät muut tahot. Suomen Moneta ei tarkista aktiivisesti näiden sivustojen sisältöä eikä vastaa informaatiosta, linkkien toimivuudesta, sisällöstä tai sen oikeellisuudesta tai hyödykkeistä, joita näillä sivustoilla tarjotaan. Suomen Moneta ei vastaa muiden palveluntarjoajien toiminnasta. Kukin palveluntarjoaja vastaa omasta toiminnastaan, markkinoinnistaan ja aineistostaan.

7. Käyttäjän toimittama sisältö

Suomen Moneta ottaa mielellään vastaan palautetta ja ehdotuksia voidakseen kehittää käyttäjilleen tarjottavia palveluita. Käyttäjä hyväksyy sen, että Suomen Moneta saa täydet käyttöoikeudet palautteisiin ja ehdotuksiin.

Käyttäjälle ei makseta korvausta siitä, että Suomen Moneta käyttää palautteeseen tai ehdotuksiin sisältyvää materiaalia. Suomen Moneta ei ole velvollinen asettamaan esille tai käyttämään käyttäjän toimittamaa materiaalia, ja se voi poistaa tällaisen materiaalin milloin tahansa harkintansa mukaan.

8. Linkitys Suomen Monetan verkkosivuihin

Jos haluat linkittää Suomen Monetan sivut omalle www-sivullesi, pyydämme tekemään linkityksen vain Suomen Monetan etusivun kautta.

9. Yhteydenotot

Tätä verkkosivua koskevissa kysymyksissä tai ongelmissa voi ottaa yhteyttä sähköpostiosoitteeseen webmaster@suomenmoneta.fi

10. Verkkokauppa

Näiden ehtojen tarkoituksena on osapuolia sitovasti määritellä ehdot, joiden mukaisesti Suomen Moneta tarjoaa internetsivuillaan Verkkokauppa -palvelua. Ehtojen tarkoituksena on määritellä Suomen Monetan ja käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet.

Palvelu sijaitsee Suomen Monetan tai kolmannen osapuolen ylläpitämällä palvelinlaitteistolla. Mikäli palveluun sisältyy erillisen internetlinkin välityksellä muiden palveluntuottajien palveluja, sovelletaan niihin kyseisen palveluntuottajan omia ehtoja eikä Suomen Moneta vastaa kyseisen palveluntuottajan toiminnasta tai tämän myymien palveluiden sisällöstä.

Tuotteiden ja palveluiden kulloinkin voimassa olevat hinnat ilmenevät palvelun internetsivuilla olevista tuotetiedoista ja palvelukohtaisista hinnastoista. Arvonlisävero määräytyy tuotekohtaisesti. Suomen Moneta varaa oikeuden muuttaa kulloinkin voimassaolevia hintoja sekä maksuehtoja.

Suomen Monetan asiakkaiden tiedot on tallennettu Suomen Monetan asiakasrekisteriin. Asiakasrekisterissä olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon. Tarkemmat tiedot: http://www.suomenmoneta.fi/verkkokauppa/rekisteriseloste/

Suomen Moneta voi muuttaa näitä käyttö- ja toimitusehtoja. Palvelun käyttäjän tulee siis kulloinkin tutustua tarkasti näihin ehtoihin ja sitoutua noudattamaan näitä käyttö- ja toimitusehtoja palvelua käyttäessään. Palvelun käyttäjä hyväksyy nämä ehdot ilman rajoituksia tai varauksia ja sitoutuu noudattamaan niitä. Mikäli palvelun käyttäjä ei hyväksy näiden käyttö- ja toimitusehtojen kaikkia ehtoja tai jos palvelun käyttäjällä ei ole laillista oikeutta tai valtuutusta hyväksyä näitä ehtoja, ei käyttäjä saa käyttää palvelua.

Suomen Monetan verkkokauppa käyttää evästeitä sivuston seuraamiseen ja parantamiseen. Suorituskykyyn liittyvät evästeet keräävät tietoa verkkosivun käytöstä, jotta pystymme kehittämään verkkokauppamme toimintaa.

Evästeet voi halutessaan kytkeä pois selaimensa asetuksista, mutta kannattaa huomioida, että mm. ostosten teko verkkokaupassa ei tällöin ole mahdollista. Lisätietoa: http://www.suomenmoneta.fi/verkkokauppa/yksityisyydensuoja/

Käyttäjä sitoutuu korvaamaan Suomen Monetan tai sen konserniyhtiöiden mahdolliset vahingot sekä puolustamaan niitä ja vapauttamaan ne vastuusta koskien vaatimuksia tai menetyksiä, jotka se kärsii sen seurauksena, että käyttäjä on loukannut kolmannen osapuolen tekijänoikeutta tai muuta oikeutta. Suomen Moneta ei vastaa välillisistä tai epäsuorista vahingoista, kuten esimerkiksi vahingot, jotka johtuvat voittojen, käytön, tietojen tai muiden aineettomien hyödykkeiden menetyksestä, liiketoimintaan liittyvien tietojen menetyksestä, liiketoiminnan keskeytymisestä tai taloudellisesta tappiosta, jotka aiheutuvat palvelun käytöstä tai siitä, ettei sitä voida käyttää.

Suomen Moneta ei valvo eikä voi valvoa tiedonkulkua internetissä. Tiedonkulku riippuu suureksi osaksi kolmansien osapuolten toimittamien tai valvomien internet-palveluiden toiminnasta. Kolmansien osapuolten toiminta tai toimimatta jättäminen voi ajoittain heikentää tai katkaista yhteydet internetiin. Suomen Moneta ei voi taata, ettei keskeytyksiä palvelun käytössä ilmene, eikä Suomen Moneta vastaa vahingosta, joka aiheutuu tai liittyy tällaisiin keskeytyksiin.

Käyttäjä sitoutuu korvaamaan kaikki vahingot, jotka käyttäjä tai muu henkilö, jolla käyttäjän asiakastunnuksen kautta on pääsy palveluun, aiheuttaa loukkaamalla näitä ehtoja. Käyttäjä vastaa kaikesta omilla tunnuksillaan tapahtuneesta palvelun käytöstä.